Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład mienia Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 13 grudnia 2018 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do sprzedaży...

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...