Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej   nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych – uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu,

- wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna – Milęcice o długości 2,58 km (w km 4+629-7+209).

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 9:30.

Zamawiający informuje, że zadanie objęte zamówieniem finansowane jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2017 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Piaskowska
Ilość wyświetleń: 1026
12 lipca 2017 11:01 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [img.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2017 11:00 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_w_dniu_10072017_g_1000.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2017 08:45 Katarzyna Piaskowska - Usunięcie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_w_dniu_10072017_g_1000.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)