Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej   nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych – uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu,

- wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna – Milęcice o długości 2,58 km (w km 4+629-7+209).

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz. 9:30 (uwaga nastąpiła zmiana terminu)

Zamawiający informuje, że zadanie objęte zamówieniem finansowane jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2017 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Piaskowska
Ilość wyświetleń: 1046
19 września 2017 13:21 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2017 12:30 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2017 08:50 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [pytania_i_odpowiedzi_2_17082017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)