Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice" w formule "zaprojektu i wybuduj".

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych – uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna – Milęcice o długości 2,58 km (w km 4+629-7+209).

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku w tym: etap I obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagana lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych - do dnia 30 czerwca 2018 roku; etap II obejmujący wykonanie i zgłoszenie do odbioru robót budowlanych - do dnia 30 listopada 2018 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, II piętro, pok. nr 222. Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 9:30. Otwarcie ofert o godz. 10:00 (pok. nr 221).

                         

Zamawiający informuje, że zadanie objęte zamówieniem finansowane jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2018 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Piaskowska
Ilość wyświetleń: 847
16 lutego 2018 13:04 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [img_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 11:28 Katarzyna Piaskowska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 09:32 Katarzyna Piaskowska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)