Nieodpłatna pomoc prawna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2020 r.”

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji...

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku- wykaz punktów

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lwóweckim w Powiecie Lwóweckim otwarte zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty czynne są: Dzień tygodnia

Ogłoszenie konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku - prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lwóweckiego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lwóweckiego w 2019 r.”. I. Konkurs ogłoszony...

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018r.– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U....

Zatrzymaj banner przewijany