Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 49/2005 Starosty Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 49/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 maja 2005r. w sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. ...

Zarządzenie nr 35/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/35/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i...

Zarządzenie nr 34/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z//2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu...

Zarządzenie nr 47/2005 Starosty Lwóweckiego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr OR/Z/47/05 Starosty Lwóweckiego z dnia 09.08.2005r. w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.3a i art.4...

Zarządzenie nr 37/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/37/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie oddelegowania pracowników Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządzam co następuje : §1 Do realizacji projektu: „2005-2006 - Rok...

Zarządzenie nr 39/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie NR OR/Z/39/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia instrukcji gospdarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) Zarządzam co następuje: §1 Ustalam...

Zarządzenie nr 46/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/46/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego...

Zarządzenie nr 43/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/43/05 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Lwóweckiego Starosty Lwóweckiego z dnia 27 lipca 2005 roku. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w Powiecie Lwóweckim Na podstawie § 3 punkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu...

Zarządzenie nr 41/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/41/Z/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób...

Zarządzenie nr 44/2005 Starosty Lwóweckiego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr OR/Z/44/05 Starosty Lwóweckiego z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury udostępniania informacji stanowiących informacje publiczne w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz....