Zarządzenia - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 37/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/37/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 36/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/36/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 35/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/35/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 34/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/34/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządzam co następuje : ...

Zarządzenie nr 32/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/32/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/Z/23/2003 Starosty Lwóweckiego z dnia 11 czerwca 2003 roku Na podstawie §9 ust.2 oraz §10 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu...

Zarządzenie nr 28/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/28/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej działający na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. z 2000 r. U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami ) w związku...

Zarządzenie nr 30/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/30/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 27/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie nr OR/Z/27/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 15 czerwca 2004 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/Z/23/2003 Starosty Lwóweckiego z dnia 11 czerwca 2003 roku Na podstawie §9 pkt2 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. W sprawie organizacji oraz trybu działania...

Zarządzenie nr 26/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/26/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...