Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 48/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/48/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 36/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/36/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 1041 – 1043 ustawy...

Zarządzenie nr 42/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/42/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Pani Katarzyny Sucheckiej na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie...

Zarządzenie nr 33/2005 Starosty Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 33/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym...

Zarządzenie nr 32/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/32/Z/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób...

Zarządzenie nr 31/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/31/2005 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty Lwóweckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komendanta Systemu Wykrywania i Alarmowania w Powiecie Lwóweckim Na podstawie §3 pkt6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony...

Zarządzenie nr 28/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/28/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U....

Zarządzenie nr 30/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/30/05 Starosty Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873...

Zarządzenie nr 29/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/29/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego...

Zarządzenie nr 27/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/27/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego...