Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 44/2005 Starosty Lwóweckiego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr OR/Z/44/05
Starosty Lwóweckiego
z dnia 2 sierpnia 2005r.


w sprawie ustalenia procedury udostępniania informacji stanowiących informacje publiczne w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami),
zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ustalam procedury udostępniania informacji stanowiących informacje publiczne
w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Starosta

Henryk Kulesza

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 993
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu