Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 46/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/46/2005
Starosty Lwóweckiego
z dnia 8 sierpnia 2005 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim - Uchwała Nr V/02/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Zarządzam co następuje :

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarowania nieruchomościami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego w:
a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lwówku Śląskim w dniu 09 sierpnia 2005 r.
b) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w dniu 10 sierpnia 2005 r.
c) Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łupkach w dniu 17 sierpnia 2005r.
d) Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Halny” w Kamieniu w dniu 24 sierpnia 2005r.
e) Domu Pomocy Społecznej w Mirsku w dniach 18-19 sierpnia 2005r.
f) Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich w dniach 22 – 23 sierpnia 2005r.

§2

1. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w §1 punkty od a) do d) polecam Pani Irenie Wójcickiej pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.
2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w §1 punkty e) i f) polecam Pani Agacie Struś pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Henryk Kulesza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 916
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu