Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 39/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie NR OR/Z/39/2005
Starosty Lwóweckiego
z dnia 22 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia instrukcji gospdarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm)

Zarządzam co następuje:

§1
Ustalam instrukcję gospdarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta
Henryk Kulesza

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 999
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu