Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 37/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/37/2005
Starosty Lwóweckiego
z dnia 8 czerwca 2005 r.


w sprawie oddelegowania pracowników


Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§1
Do realizacji projektu: „2005-2006 - Rok euroregionalnej promocji Powiatu Lwóweckiego – Turystyka” ( nr indentyfikacyjny: PL2003/005-708.20/21) oddelegowuję:

1. Pana Krzysztofa Pysza w wymiarze 1/5 etatu w ramach stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, w okresie od 1 czerwca 2005r. do 31 maja 2006r.
1)Do zadań Pana Krzysztofa Pysza należy koordynowanie całości prac nad projektem

2. Pana Mariusza Mendochę w wymiarze 1/10 etatu w ramach stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, w okresie o d 1 lipca 2005r. do 31 maja 2006r.
1) Do zadań Pana Mariusza Mendochy należy:
a) nadzór merytoryczny nad działaniami ujętymi w projekcie,
b) udział w targach turystycznych

3. Panią Joannę Sady w wymiarze 1/10 etatu w ramach stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, w okresie:
1) 1 lipca 2005 do 31 lipca 2005r.
2) 1 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
3) 1 maja 2006r. do 31 maja 2006r.
4) Do zadań Pani Joanny Sady należy księgowanie i rozliczanie projektu.


§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Lwóweckiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2005r.

Starosta
Henryk Kulesza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1037
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu