Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 47/2005 Starosty Lwóweckiego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr OR/Z/47/05
Starosty Lwóweckiego
z dnia 09.08.2005r.


w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim


Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.3a i art.4 pkt.4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1593 ze zmianami )

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1
Ustalam procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4 ustawy
z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1593 ze zmianami).
§2
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, o którym mowa w §1 jest otwarty i konkurencyjny.

§ 3
1. Procedura naboru na stanowiska kierownicze urzędnicze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Starosta

Henryk Kulesza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 958
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu