Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 34/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z//2005

Starosty Lwóweckiego
z dnia 23 maja 2005 r.


w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


Na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).


Zarządzam co następuje :

§1

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję z dniem 24 maja 2005r. Panią Sławomirę Bogacz ze stanowiska Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta
Henryk Kulesz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1030
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu