Protokoły - archiwum

protokół Nr 89/08 z dnia 31 marca 2008r

Protokół nr 89/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 31 marca 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 1000 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 3 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął „jednogłośnie” (3 głosami „za”) zaproponowany przez Starostę porządek obrad:

 

  1. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2008.

 

Ad.1

Zarząd „jednogłośnie” podjął uchwałę Nr 89/33/08 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2008.

W uchwale:

- dokonuje się przeniesienia wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na uzasadnione wnioski Naczelników Wydziałów w/m,  

- zwiększa się dochody o kwotę 51 600 zł na postawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych kościoła położonego w obrębie Sobota gm. Lwówek Śl.,

- zwiększa się dochody o kwotę 6 467 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego                     z dnia 21 marca 2008 roku  na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów.

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył osiemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 31 marca 2008 roku.

 

 

 

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych                           Starosta Lwówecki                  ………………………

2. Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki          ……………………....     

3. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Magdalena Szymańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2008 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 1061
14 kwietnia 2008 10:35 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
14 kwietnia 2008 10:32 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.